Oeconomisk Beskrifning öfwer Åbo Stad 1749 af Niclas Wasström

Innehållet av websidorna [texterna i klammer förekommer inte i det originala]:

Titelsidan
[Dedikationer]
Paragraf 1 [Framställningens syfte]
Paragraf 2 [Städernas allmänna betydelse]
Paragraf 3 [Åbos historia]
Paragraf 4 [Stadens tillväxt]
Paragraf 5 [Skeppsfarten]
Paragraf 6 [Litet om byggnadshistoria]
Paragraf 7 [Folkmängden]
Paragraf 8 [Offentliga institutioner]
Paragraf 9 [Borgerskapet]
Paragraf 10 [Utrikes handel]
Paragraf 11 [Inrikes handel]
Paragraf 12 [Handelsvarorna]
Paragraf 13 [Varornas dyrhet]
Paragraf 14 [Navigationen]
Paragraf 15 [Farleder]
Paragraf 16 [Skeppsvarv]
Paragraf 17 [Gillen]
Paragraf 18 [Handverkarna]
Paragraf 19 [Fabrikerna]
Paragraf 20 [Tobak]
Paragraf 21 [Redgarns- och strumpfabriker]
Paragraf 22 [Övriga fabriker]
Paragraf 23 [Stadens inkomster]
Paragraf 24 [Några ord om stat]
Paragraf 25 [Stadens inrättningar]
Paragraf 26 [Stadens omgivning, slutorden]


Wasströms dissertation har publicerats av Historiska Samfundet i Åbo som faksimil år 1967 (i festboken till Oscar Nikulas ära).
Samfundet har vänligen tillåtit att använda bokens faksimilsidor för att införas i konverterad form i denna dokumentsamling.
Elektronisk form av Pauli Kruhse 2003. Korrigeringar på feltolkningar välkomnas (vänligen använd feedback-blanketten).

Historiska Samfundet i Åbo on julkaissut Wasströmin väitöskirjan faksimilekopiona vuonna 1967 (Oscar Nikulan juhlakirjassa).
Yhdistys on ystävällisesti suostunut sivujen tekstimuotoon saattamiseen näillä sivuilla.
Sähköinen muoto: Pauli Kruhse 2003.

Niclas Wasströms original dissertation from the year 1749 has been published by Historiska Samfundet i Åbo (The Historical Society of Turku ) as a facsimile copy in 1967 (in honour of Professor Oscar Nikula).
The society has kindly consented the use of their publication for the conversion of the original Swedish text in Gothic font into an electonic form.
Electronic edition copyright by Pauli Kruhse 2003.

Första paragrafen.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.