Helsingfors den 31 december 1940.
Strängt förtroligt.

    Broder,

    Enligt vad jag erfarit av utrikesminister Witting, infann sig tyske ministern i går, den 30 december, hos honom för att rörande det ifrågasatta svensk-finska samgåendet framföra ett liknande meddelande som det, vilket tyske ministern i Stockholm tre dagar tidigare lämnat Excellensen. Hr von Blücher hade sagt, att man från tysk sida ville tillråda finnarna att icke för närvarande göra något i denna sak, emedan detta sannolikt skulle upptagas illa av Sovjet. Under det fortsatta samtalet hade tyske ministern återkommit till saken i den formen, att man å tysk sida helst ville avråda från försök att nu förverkliga denna tanke. Samtalet hade i övrigt
gällt löpande ärenden.

    Vad angår den allmänna frågan om Tysklands inställning till förhållandet Finland-Ryssland bekräftade utrikesministern att några nya omständigheter icke tillkommit under den senaste tiden. Han erinrade om de meddelanden av lugnande innehåll, som tidigare ingått rörande förloppet av de tysk-ryska konversationerna i samband
med Molotovs besök i Berlin. Ungerske ministern, som nyligen återkommit från en längre semestervistelse i hemlandet, hade för hr Witting relaterat utrikesminister Csakys intryck från ett sammanträffande med Hitler efter dennes möte med Molotov. Vad Csaky erfarit hade likaledes varit lugnande (mitt handbrev den 5 december). Detta var nog bra, "men förrän det stora kriget tar slut, kunna vi inte känna oss lugna", tillfogade utrikesministern.


Din tillgivne       
Stig Sahlin       


Herr Utrikesrådet S.Söderblom,
Kungl.Utrikesdepartementet.

Källa: Riksarkivet. Utrikesdepartementets 1920 års dossiersystem: Bihang till HP1 Af: 2 "Finska frågan": 138. 

Till Vinterkriget

Finland i stormaktspolitiken