Pöytäkirja
tehty

Suomen Ammattijärjestön perustavassa

kokouksessa

Tampereella huhtikuun 15, 16 ja 17 p. 1907.Toimittiwat:

Mikko Uotinen    Matti Autio   Aatu Halme
Eero Haapalainen


T a m p e r e e l l a 1907
Tampereen Työwäen Osuuskirjapaino.


Maanantaipäiwä.
Tiistai-päiwä.
Keskiwiikko päiwä.

Takaisin historiasivuille.