SUOMEN KANSANHALLITUKSEN TERVEHDYS
PUNAISELLE ARMEIJALLE

Neuvostoliiton Puolustusasiain Kansankomissaarille
Kliment Jefremovitsh VOROSHILOVILLE

KUNNIOITETTAVA NEUVOSTOLIITON MARSALKKA!

Suomen Kansanhallitus onnittelee Punaista Työläis- ja Talonpoikaisarmeijaa niiden suurten voittojen johdosta, joita sen joukko-osastot ovat saavuttaneet vapaustaistelussa Suomen lahtareita, meidän kansamme ja neuvostokansain vihollisia vastaan.

Koko maailma näkee, ettei ole sellaisia linnoituksia, joita Punainen Armeija ei voi vallata. Kaikki Suomen kansan vilpittömät ystävät, ovatpa missä maassa tahansa, saavat innostusta neuvostosankarien voitoista Suomessa, sillä he tietävät, että suuri Neuvostoliitto on turvaava meidän kotimaallemme riippumattomuuden kaikkien imperialististen rosvojen pyyteistä ja sen kautta turvaa kansallemme myös vapaan, rauhallisen elämän. Neuvostoliiton voittamattoman Punaisen Armeijan ja Sotalaivaston avulla meidän kansamme saavuttaa pian täyden vapautuksen rahavallan raakalaisikeen alta, ulkolaisten imperialistien lahjomain rikollisten sotaprovokaattorien Mannerheimin, Rydin ja Tannerin koplakunnan kynsistä.

Suomen Kansanhallitus pyytää Teitä, kunnioitettava Neuvostoliiton marsalkka, Punaisen Työläis- ja Talonpoikaisarmeijan 22 vuosipäivänä esittämään kaikille Suomessa toimiville Punaisen Armeijan joukko-osastoille ja myöskin Neuvostoliiton Sotalaivaston Itämeren eskaadereille Suomen työkansan syvän kiitollisuuden. Neuvostosoturien mainehikkaat urotyöt, uljaiden jalkaväkisotilaiden, tykkimiesten, tankkimiesten, lentäjien ja punaisen meriväen tähänastiset voitot osoittavat kaikille, että pian koittaa se päivä, jolloin saavutetaan täydellinen voitto Suomen kansan ja neuvostokansojen vihollisista.

Eläköön Punainen vapauttaja-armeija, sankarillisten mainetöiden armeija!

Eläköön Neuvostoliiton Puolustusasiain Kansankomissaari, Neuvostoliiton marsalkka Kliment Jefremovitsh Voroshilov!

Eläköön Josef Vissarionovitsh STALIN - Suomen kansan suuri ystävä ja maailman kaikkien kansojen vapauden ja veljeyden ystävä!

Suomen Kansanhallituksen puolesta
OTTO KUUSINEN.


Lähde: Kuusisen hallituksen rintamalehti "Kansan valta", 23.2.1940. Kansan Valta, ilmestysvuosien 1939-1940 numeroita (pdf, 35 MB).

Talvisota | Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.