По русски

Yhdeksännen armeijakunnan komentajan

selonteko

Leningradin sotilaspiirin komentajalle
joukkojen etenemis- vaiheista ja nopeudesta
suunnitellussa hyökkäysoperaatiossa

№ 0010, 25 marraskuuta 1939.
S e l o s t a n  operaation vaiheet ja etenemisnopeuden paikan ja ajan suhteen:

Operaation 1. vaihe on 9. armeijakunnan eteneminen Mätijärven, Hyrynsalmen, Nurmeksen rintamalle, joukkojen levittäytyminen ja armeijakunnan välittömän tehtävän täyttämisen edellyttämän manööverin loppuunsaattaminen.
Etenemisen syvyys: oikea sivusta – 90 km, etenemisnopeus keskimäärin 18 km vuorokaudessa, tehtävän suoritus 5 vuorokautta; keskusta – 70 km, etenemisnopeus keskimäärin 14 km, tehtävän suoritus 5 vuorokautta; vasen sivusta – 90 km, etenemisnopeus keskimäärin 18 km vuorokaudessa, tehtävän suoritus 5 vuorokautta.
Lepo ja uudelleenryhmitys 2 vuorokautta. Tehtävän suorittaminen vaatii kaikkiaan 7 vuorokautta: 5 vuorokautta taistelutoimia, 2 vuorokautta lepoa, selustajoukkojen koonti, ammustäydennykset.
Operaation 2. vaihe on 9. armeijakunnan välittömän tehtävän suorittaminen - eteneminen Kemijärven, Kauppilanmäen rintamalle.
Etenemisen syvyys: oikea sivusta – 65 km, etenemisnopeus keskimäärin 25 km, tehtävän suoritus 3 vuorokautta; keskusta – 65 km, etenemisnopeus keskimäärin 25 km, tehtävän suoritus 3 vuorokautta; vasen sivusta – 90 km, etenemisnopeus keskimäärin 25 km, tehtävän suoritus 4 vuorokautta.
Lepo ja uudelleenryhmitys, ammustäydennykset, selustajoukkojen koonti 2 vuorokautta. Operaation suorittaminen vaatii kaikkiaan 5 – 6 vuorokautta.
Operaation 3. vaihe ovat toimenpiteet Oulun ja Kemin valtaamiseksi.
Etenemisen syvyys: oikea sivusta – 90 km, etenemisnopeus keskimäärin 30 km, tehtävän suoritus 3 vuorokautta; keskusta – 90 km, etenemisnopeus keskimäärin 30 km, tehtävän suoritus 3 vuorokautta.
Yksi vuorokausi etenemiseen Pohjanlahdelle ja operaation päättämiseen.
Vara-aikaa koko operaatioon 3 vuorokautta. Kaikkiaan operaatio vaatii 20 vuorokautta.

9. armeijakunnan komentaja
komkor [kenraaliluutnantti] DUHANOV
Armeijan sotaneuvoston jäsen
prikaatin komissaari FURT
Armeijan esikunnan 1. osaston päällikkö
eversti JERMOLAJEV

Venäjän valtiollinen sota-arkisto, Moskova (РГВА). Fondi 34980. Asialuettelo 5. Asiakirjakansio 212. Lehti 12. Alkuperäinen.


Lähde: Тайны и уроки зимней войны, 1939-1940 (Talvisodan salaisuuksia ja opetuksia)/ Под общ. ред. Т14 В.А. Золотарева. СПб.: ООО Издательство «Полигон», 2002. (Военно-историческая библиотека). ISBN 5-89173-146-0
Käännöksen on ystävällisesti tehnyt käyttööni Lahja Huovila.

Talvisota | Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.