По русски

1915.         KOKOELMA         N:o 39.
SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA,

JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.

13 (26) lokakuuta.

Suomennos.

Armollinen Manifesti

sodan julistamisesta Bulgarialle.

Julkaistu 6 (19) p:nä lokakuuta 1915 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelman 276 n:ssa (2018 art.).


ME NIKOLAI TOINEN,

JUMALAN ARMOSTA,

KOKO WENÄJÄNMAAN KEISARI JA ITSEVALTIAS,
PUOLANMAAN TSAARI, SUOMEN SUURIRYHTINAS,
ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta.


Teemme kaikille uskollisille alamaisillemme tiettäväksi:
Hamasta sodan alusta kavalasti valmistettu, mutta kuitenkin mahdottomalta näyttänyt slaavilaisuuden asian pettäminen Bulgarian taholta on nyt toteutunut: Bulgarian sotajoukot ovat hyökänneet Meidän uskollisen, taistelussa voimakkaampaa vihollista vastaan verta vuotavan liittolaisemme Serbian kimppuun.
Venäjän ja  M e i d ä n  kanssamme liitossa olevat suurvallat ovat varoittaneet Ferdinand Koburgilaisen hallitusta astumasta tätä kohtalokasta askelta. Bulgarian kansan ammoisten pyrkimysten toteuttaminen — Makedonian liittäminen Bulgariaan — oli taattu Bulgarialle toista, slaavikunnan etujen mukaista tietä.
Mutta saksalaisten vaikutuksesta syntyneet salaiset, itsekkäät laskelmat ja veljesmurhaan vievä viha serbialaisia kohtaan ovat päässeet voitolle.
M e i d ä n  kanssamme samaa uskontoa tunnustava Bulgaria, joka vasta äskettäin Venäjän kansan veljellisellä rakkaudella ja verellä vapautettiin Turkin orjuudesta, on julkisesti asettunut Kristinopin, slaavikunnan ja Venäjän vihollisten puolelle.
Surumielin ottaa Venäjän kansa vastaan tiedon sille aina viime päiviin asti niin läheisen Bulgarian petollisesta menettelystä ja paljastaa raskain sydämin sitä vastaan kalpansa, jättäen slaavilaisuuden kavaltajien kohtalon Jumalan vanhurskaan kurituksen alaiseksi.
Annettu Keisarillisessa Päämajassa 5 päivänä lokakuuta vuonna jälkeen Kristuksen syntymän tuhat yhdeksänsataa viidentenätoista ja  M e i d ä n  hallituksemme yhdentenäkolmatta.
Alkuperäiseen on  H ä n e n  K e i s a r i l l i n e n  M a j e s t e e t t i n s a  Korkeimmanomakätisesti merkinyt:

"NIKOLAI".


Takaisin sisällysluetteloon.