MOLOTOV TORJUU VÄITTEET SIVIILIKOHTEIDEN POMMITUKSISTA

Helsingin pommitukset 1939-40 Vastauksena lausumiin, jotka Yhdysvaltain Neuvostoliiton suurlähettiläs Laurence B. Steinhardt on antanut joulukuun 1 päivänä presidentti Rooseveltin puolesta ja joissa protestoidaan neuvostoilmavoimien väitettyjä siviilien pommituksia Suomessa, herra Molotov on antanut seuraavan vastauksen:

"Herra Rooseveltin vetoomus siitä, että Suomen kaupunkien väestön ilmapommituksia ei tulisi sallia, ainakin siltä osin kuin se on osoitettu Neuvostohallitukselle, perustuu väärinkäsitykseen. Neuvostoliiton lentokoneet ovat pommittaneet lentokenttiä, mutta ne eivät ole pommittaneet kaupunkeja eivätkä aiokaan tehdä niin, koska meidän Hallituksemme arvostaa Suomen kansan etuja yhtä paljon kuin mikä muukin Hallitus. Tämä tosiaan voi jäädä huomaamatta Amerikassa, joka sijaitsee yli 8 000 kilometriä Suomesta. Tosiasiat ovat kuitenkin tosiasioita. Tällä perusteella herra Rooseveltin lausuma on, kuten voi nähdä, aiheeton."

Moscow Daily News, 4.12.1939.


Ylläoleva teksti on englanninkielisenä kirjassa "War and Peace in Finland.". A documented survey. Soviet Russia Today, New York, 1940. Käännös Pauli Kruhse.

Pommitetun rakennuksen (Teknillinen Korkeakoulu) kuva Helsingin keskustasta on ev. Henry Valloton'in kirjasta "Finlande 1940 ce que j'ai vu et entendu" (Lausanne, 1940). Hän oli Sveitsin Liittoneuvoston entinen presidentti.

Suomen Kuvalehden joulukuun 1939 numeron kuva-aukeama.

Kuusisen hallituksen rintamalehden kuvauksia neuvostolentäjistä. "Kansan valta", joulukuu, 1939.

Talvisota | Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.